Vingespenn

16-18 mm.

Kjennetegn

Kan lettest forveksles med marimjelledvergmåler, men denne mangler vendelrotdvergmålerens lyse plett langt nede på bølgelinjen.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, Kaukasus, mot øst til Ural.

Utbredelse i Norge

Lokal og sjelden nord til Lofoten.

Unge stadier

Larven lever på legevendelrot.

Flyvetid

Juni ( - primo juli).

Økologi

På moderat fuktige biotoper der det vokser vendelrot.