Vingespenn

20-24 mm.

Totalutbredelse

Europa og mot øst til Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Lokalt ikke sjelden på Sørlandet, Østlandet og indre strøk på Vestlandet. Det er gjort noen funn i Trøndelag og i det sørlige Nordland.

Unge stadier

Larven lever på springfrø.

Flyvetid

Mai - juni og juli - august i to generasjoner.

Økologi

I skogkanter og lysninger der vertsplanten vokser.