Vingespenn

16-20 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa.

Utbredelse i Norge

Vanlig i fjellet over hele landet. I tillegg finnes den ytterst langs kysten fra Vest-Agder og nordover.

Unge stadier

Larven lever på øyentrøst (Euphrasia).

Flyvetid

Juli - medio august.

Økologi

På enger i fjellet, særlig i bjørkebeltet. Også på lyngheier nær kysten.