Vingespenn

18-23 mm.

Kjennetegn

Hunnen er større enn hannen.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Amur i det østlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Sør- og Østlandet nord til Øyer i Gudbrandsdalen. På Vestlandet er den kun funnet i Lærdal i indre Sogn.

Unge stadier

Larven lever på Salix (selje, vier, pil).

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

I skogbryn og kratt.