Vingespenn

32-37 mm.

Totalutbredelse

Europa, mot øst til Japan og Korea.

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet bortsett fra Finnmark, der den bare er funnet et par steder.

Unge stadier

Larven lever på Ribes-arter, f.eks. solbær, hagerips og stikkelsbær.

Flyvetid

Medio juli - primo september.

Økologi

I åpen skog, skogbryn og hager.