Vingespenn

Hann 30-34 mm.

Kjennetegn

Hunnen har sterkt reduserte vinger; framvingen måler cirka 5 mm.

Totalutbredelse

Europa.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Bardu i Troms, men arten er nok underregistrert i Nord-Norge.

Unge stadier

Larven lever på løvtrær og busker, først og fremst bjørk (Betula).

Flyvetid

Oktober - medio november. I nord fra september.

Økologi

Overalt der det vokser bjørk.