Vingespenn

26–29 mm.

Kjennetegn

Vingenes grunnfarge er mørkt gråbrun. Framvingens hvite flekker er små men tydelige, mens bakvingen kun har antydninger til lyse tegninger. Den store hvite flekken midt på bakvingens underside er rett avskåret innad. Arten skiller seg fra moltesmyger og bakkesmyger ved at den mangler hvite flekker på bakvingens overside. Den deler dette trekket med polarsmyger, men hos sistnevnte er den hvite flekken midt på bakvingeundersiden forlenget mot vingerota i overkant. De to artenes utbredelsesområder overlapper ikke.

Totalutbredelse

Europa, særlig i fjellområder, og videre østover til N. Kina og Amur. Atlas-fjellene i N. Afrika.

Utbredelse i Norge

Arten er i tilbakegang i Norge. Den har på det nærmeste forsvunnet fra Sørlandet og lavlandet på Østlandet, men holder stand i indre strøk på Østlandet, indre deler av Vestlandet, og fra Jotunheimen til sydlige deler av Dovre.

Unge stadier

Larvens vertsplanter i Norden er ukjent, men kan muligens være mure (Potentilla) og blåfjær (Polygala).

Flyvetid

Ultimo mai - medio juli.

Økologi

I solrike urer og steinete skråninger med rik vegetasjon av urter. I Jotunheimen finnes den over tregrensen til ca. 1200 m i sørskråningene.