Vingespenn

21-24 mm.

Totalutbredelse

Europa og mot øst til Kamtsjatka i Øst-Sibir.

Utbredelse i Norge

Meget vanlig på Sørlandet og den sørlige delen av Østlandet, lenger nord mindre alminnelig. Nord for Trøndelag er det gjort kun få funn, nordligst i Sør-Varanger i Finnmark.

Unge stadier

Larven er polyfag på urter.

Flyvetid

Medio mai - juni og ultimo juli - august i to generasjoner. Annen generasjon fåtallig. Nord for Oslofjorden i én generasjon i juni - primo juli.

Økologi

Arten påtreffes i de fleste biotoptyper bortsett fra tett skog. Den går opp i bjørkebeltet i fjellet.