Vingespenn

15-17 mm.

Kjennetegn

Kan lettest forveksles med vendelrotdvergmåler, men hos denne danner bølgelinjen langt nede en svak, lys flekk.

Totalutbredelse

Europa, inklusive Island, men ikke i lavlandet rundt Middelhavet. Kaukasus og mot øst til fjellene i Sentral-Asia.

Utbredelse i Norge

Vanlig i Sør-Norge, spredt og sjelden i Nord-Norge til Alta i Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på blomst og umodne frø av marimjelle (Melampyrum) og engkall (Rhinanthus).

Flyvetid

Ultimo mai - juli.

Økologi

På enger og i skoglysninger.