Vingespenn

Hann 30-42 mm., hunn 38-56 mm.

Kjennetegn

Vingene er gråbrune med utydelige mørke flekker mellom ribbene. Bakkroppen er uvanlig lang, især hos hunnen hvor den stikker langt ut fra vingene i hvile. Hannens antenner har lange kamtenner på indre halvdel mens ytre halvdel er trådformet. Hunnen har trådformede antenner og er større enn hannen.

Totalutbredelse

Gjennom Mellom-Europa og Russland til Kina og Japan. Finnes i Danmark og rundt de store sjøene i Mellom-Sverige.

Utbredelse i Norge

Ikke påvist i Norge.

Unge stadier

Larven lever i stengelen til takrør der den trenger nesten to år på utviklingen.

Flyvetid

Mai - juli.

Økologi

I takrørskoger.