Vingespenn

21-26 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Kina og Japan.

Utbredelse i Norge

Utbredt nord til Trondheim. Arten opptrer lokalt og mest enkeltvis.

Unge stadier

Larven lever på trollhegg, rogn og spirea (Spiraea).

Flyvetid

Mai - juni.

Økologi

I skog og kratt.