Vingespenn

23-27 mm.

Totalutbredelse

Europa, gjennom Russland til Sakhalin i Øst-Sibir.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Sørlandet og på Østlandet nord til Hamar.

Unge stadier

Larven lever på maure (Galium).

Flyvetid

Ultimo juni - august.

Økologi

På lysninger og enger, helst på tørrere jordbunn.