Vingespenn

18-26 mm.

Kjennetegn

Arten kan kun skilles sikkert fra malurtdvergmåler ved hjelp av genitalundersøkelse.

Totalutbredelse

Europa, bortsett fra lengst i nord og vest. Lilleasia, Kaukasus, mot øst til det sørvestlige Sibir og Tibet.

Utbredelse i Norge

Siden 1996 påvist på to lokaliteter på Hvaler i Østfold og en lokalitet på Nøtterøy i Vestfold.

Unge stadier

Larven lever på markmalurt.

Flyvetid

Juni samt medio august - primo september i to generasjoner.

Økologi

På kystnære tørrenger.