Vingespenn

17-23 mm.

Kjennetegn

De hvite punktene på fram- og bakvinger er karakteristisk for arten.

Totalutbredelse

Europa bortsett fra Middelhavsområdet. Kaukasus, mot øst til Japan. Utbredt i Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Temmelig sjelden på Østlandet og Sørlandet. Dessuten funnet i Vang i Oppland og i indre Sogn.

Unge stadier

Larven lever på blomster og frø av ulike skjermplanter. I Norge er den klekt fra gjeldkarve.

Flyvetid

Juni - august delvis i to generasjoner.

Økologi

På enger og skoglysninger.