Vingespenn

29-32 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa.

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet, bortsett fra i Finnmark der den forekommer i de østlige og indre delene.

Unge stadier

Larven lever på selje og vier (Salix).

Flyvetid

Medio mai - juni.

Økologi

I skogbryn, myrkanter og på fjellet der det vokser vierkratt.