Vingespenn

19-22 mm.

Kjennetegn

Skiller seg fra engmauremåler ved at de to svarte feltene i frynsene midt på framvingen går sammen. På bakkroppsoversiden danner den svarte fargen tverrbånd.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Kamtsjatka og Kurilene.

Utbredelse i Norge

Lokal og temmelig sjelden på indre strøk av Østlandet og Trøndelag. På Vestlandet kun i indre fjordstrøk.

Unge stadier

Larven lever på maure (Galium).

Flyvetid

Medio mai - juli.

Økologi

På skoglysninger, eller åpne steder med busker. Den går opp i bjørkebeltet.