Vingespenn

21-25 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Troms.

Unge stadier

Larven lever på hvitveis og andre lave planter.

Flyvetid

Medio juli - august.

Økologi

I åpen skog og skogbryn.