Vingespenn

28-33 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, Lilleasia og Kaukasus, mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet. I barskogen og i bjørkebeltet kan arten opptre i enormt tall.

Unge stadier

Larven lever først og fremst på blåbær, men også tyttebær og røsslyng.

Flyvetid

Ultimo juni - august.

Økologi

Først og fremst i skog. Opp til lavereliggende deler av snaufjellet.