Vingespenn

27-31 mm.

Kjennetegn

Indre mellomlinje uten knekk. Ligner junibakkemåler, men har senere flyvetid.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, Lilleasia, til Ural. I Norden finnes den i hele Danmark og i Sør-Sverige, spesielt vanlig på Jylland.

Utbredelse i Norge

Funnet én gang: Søgne i Vest-Agder 1979.

Unge stadier

Larven lever på ginst (Genista) og gyvel.

Flyvetid

Ultimo juni - primo juli.

Økologi

På lynghei og ”heder”.