Vingespenn

18–24 mm.

Kjennetegn

Arten kan kun skilles sikkert fra okerdvergmåler ved hjelp av genitalundersøkelse.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Lilleasia, Kaukasus, Kasakhstan og det sørvestlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Lokalt vanlig rundt Oslofjorden. Ingen funn fra Aust-Agder, men på 1970-tallet fantes arten ved Kristiansand i Vest-Agder.

Unge stadier

Larvene av første generasjon lever på ulike busker og løvtrær. Larvene av annen generasjon lever på først og fremst på markmalurt, men kan også leve på andre planter i malurtslekten (Artemisia).

Flyvetid

Medio mai - medio august i to generasjoner.

Økologi

På tørrenger, strender med sand eller grus, eller på kalkberg. Alltid nær kysten.