Vingespenn

25-28 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kasakhstan, og mot øst til Sentral-Asia.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig i Sør-Norge nord til Nord-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever på rose (Rosa).

Flyvetid

Ultimo april - mai.

Økologi

Langs skogbryn, på krattbevokste steder og i hager.