Vingespenn

20-24 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, mot øst til det vestlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Lokal og temmelig sjelden på Sørlandet og den sørlige delen av Østlandet nord til Hadeland i Oppland. På Vestlandet bare påvist i Hardanger.

Unge stadier

Larven lever på melde-arter (Chenopodium og Atriplex).

Flyvetid

Ultimo juni - primo august.

Økologi

På strender, langs åkerkanter og i hager der vertsplantene vokser.