Vingespenn

Hann 30-34 mm.

Kjennetegn

Kun hannen har vinger. Vingene er tynnskjellede, og framvingen er lyst gråbrun. Ytre og indre mellomlinje er utydelige og sterkt tannet. Diskflekken er til stede i form av en diffus strek. Bakvingen er lyst grå og har tydelig mørk midtprikk. Hunnen er helt vingeløs, og skiller seg fra andre vingeløse målerhunner ved å ha en karakteristisk hårdusk i enden av bakkroppen.

Totalutbredelse

Europa bortsett fra de nordligste områdene. I Syd-Europa i fjellområder. Lilleasia, Kaukasus, Iran, mot øst til Turkmenistan.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Sørlandet og på Vestlandet nord til Gloppen i Nordfjord. Ellers kjent fra noen få lokaliteter ved Oslofjorden.

Unge stadier

Larven lever fra mai til begynnelsen av juli på ulike løvtrær og busker. Den overvintrer som puppe i jorda.

Flyvetid

Mars - april.

Økologi

I løvskog, løvskogkanter og hager. Sommerfuglen er en av de aller første sommerfuglene som begynner å fly om våren. Hannene svermer om natta. Hunnene kravler opp på greiner og kvister om kvelden.