Vingespenn

25-30 mm.

Totalutbredelse

Nord-Europa og mot øst til Sakhalin og Ussuri-området i Øst-Sibir.

Utbredelse i Norge

Lokal og temmelig sjelden i granskogbeltet på Sørlandet, Østlandet, Trøndelag og den sørlige delen av Nordland nord til Hattfjelldal. Ikke påvist på Vestlandet.

Unge stadier

Larven lever på gran.

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

I eldre granskog.