Vingespenn

23–30 mm.

Kjennetegn

Kjønnene er ulike. Hos hannen er framvingen gyllenbrun med to rader gulhvite flekker. Hos hunnen er framvingen gråbrun med to utydelige mørkere tverrbånd. Hannen har dessuten duftorgan i form av fortykkede baklår med lange pensler.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, østover til Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig nord til Troms.

Unge stadier

Larven lever i rot og stengel av einstape, men andre næringsplanter er også nevnt. Den overvintrer to ganger.

Flyvetid

Ultimo juni - primo august.

Økologi

I skog og skogbryn, også i bjørkebeltet i fjellet. Arten opptrer gjerne i antall på lokalitetene. Svermingen starter om kvelden før sola går ned og avsluttes før det blir helt mørkt. Hannene svermer i små grupper i en karakteristisk pendlende flukt samtidig som de gir fra seg en ananaslignende duft fra duftorganene på bakbeina.