Vingespenn

25-28 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, Kaukasus, mot øst til Kamtsjatka og Sakhalin. Også i Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Vanlig særlig i indre deler av Østlandet. Utbredt mot nord til Finnmark. På Vestlandet og i Troms-Finnmark kun i indre strøk. Arten mangler i Vest-Agder og Rogaland.

Unge stadier

Larven lever på geitrams og mjølke (Epilobium).

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

På skoglysninger, i skogkanter og på hogstflater.