Vingespenn

14-16 mm.

Kjennetegn

Kjennes fra andre arter i slekten Eupithecia ved at forreste del av bakkroppens overside er rustrød.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus. Kjent fra Danmark og Sør-Sverige.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge, men kan muligens dukke opp hos oss.

Unge stadier

Larven lever i blomsterknopper, men også blomster og frukter av tysk klematis.

Flyvetid

Primo juli - august.

Økologi

I skogbryn og hager.