Vingespenn

Hann 25-31 mm.

Kjennetegn

Hunnen har sterkt reduserte vinger; framvingen måler kun 3 mm.

Totalutbredelse

Nord-Europa, Baltikum og den nordlige delen av Russland, inklusive Sibir.

Utbredelse i Norge

Meget sjelden på Østlandet og Sørlandet, i hovedsak nord for Oslo. Arten er også kjent fra et par lokaliteter i Trøndelag og det sørlige Nordland.

Unge stadier

Larven lever på gran.

Flyvetid

April - mai.

Økologi

I eldre granskog.