Vingespenn

21-28 mm.

Utbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Sakhalin og Kamtsjatka. I Norge temmelig vanlig over hele landet bortsett fra kysten av Oslofjorden og Sørlandet der den mangler helt.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Sakhalin og Kamtsjatka.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig over hele landet bortsett fra kysten av Oslofjorden og Sørlandet, der den mangler helt.

Unge stadier

Larven lever på blåbær og blokkebær.

Larve

På blåbær (Vaccinium myrtillus) og blokkebær (V. uliginosum).

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

På myr og i fuktig skog.