Vingespenn

19–23 mm.

Kjennetegn

Arten ligner brun dvergmåler, men har en mer grå grunnfarge og mellomlinjene er tydelig markert med svart.

Totalutbredelse

Mellom-Europa og sørlige deler av Norge og Finland. Ennå ikke påvist i Danmark eller Sverige.

Utbredelse i Norge

Sjelden på Sørlandet og ved Oslofjorden. Funnet på én lokalitet i Hordaland.

Unge stadier

Larven lever på blomst og frø – noen ganger blader – av gullris.

Flyvetid

Medio juli - medio august.

Økologi

I åpen skog og på skoglysninger.