Vingespenn

26-31 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Lurøy i Nordland.

Unge stadier

Larven lever på furu.

Flyvetid

Medio august - september.

Økologi

I og ved skog der det vokser furu.