Vingespenn

20–25 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, Nord-Afrika, nordlige deler av Iran og Kasakhstan, mot øst til Altaj-fjellene i Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig i lavlandet nord til Romsdalen og Mjøstraktene.

Unge stadier

Larven lever på blomster og frø av kurvplanter som ryllik, reinfann og burot.

Flyvetid

Juli - august.

Økologi

På åpne steder der vertsplantene vokser.