Vingespenn

25-28 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, Kasakhstan, og mot øst til Amur i Øst-Sibir.

Utbredelse i Norge

Forekommer lokalt ved Oslofjorden og Telemarkskysten. Også funnet ved Tyrifjorden og på Hadeland i det sørlige Oppland.

Unge stadier

Larven lever på geitved og trollhegg.

Flyvetid

Ultimo juni - primo august.

Økologi

I skogbryn og ved krattbevokste steder der vertsplantene vokser.