Vingespenn

14-17 mm.

Kjennetegn

Kjennes fra lønnedvergmåler som flyr på omtrent samme tid, ved å ha mer avrundete vingespisser og mer markert diskflekk.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Vanlig sør for Dovre. Lenger nord er den funnet i Rana og Vesterålen i Nordland.

Unge stadier

Larven lever i raklene til selje, gråselje og ørevier.

Flyvetid

Medio juli - medio august.

Økologi

I skogbryn og kratt med selje og vier (Salix).