Vingespenn

17-24 mm.

Totalutbredelse

Fjellområder i Sør- og Mellom-Europa, Øst-Finnmark, Kola, Ural, fjellområder i Sibir, til Kamtsjatka og Japan.

Utbredelse i Norge

Kjent fra noen få lokaliteter i Tana i Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på blomster og frø av nyserot.

Flyvetid

Juli.

Økologi

På enger og lysninger der vertsplanten vokser.