Vingespenn

17-21 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst Sajan-fjellene i Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Sørlandet og Østlandet. På Vestlandet kun funnet i indre Hardanger, i Trøndelag i Trondheim.

Unge stadier

Larven lever på gran.

Flyvetid

Medio april - mai.

Økologi

I og ved granskog.