Vingespenn

27-32 mm.

Kjennetegn

Bakvingeundersiden med skarpt vinklet ytre mellomlinje.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, Kaukasus, mot øst til det nordvestlige Kina, Japan og Kurilene.

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær, busker og lave planter som blåbær, geitrams, selje og vier (Salix) og bjørk (Betula).

Flyvetid

Ultimo juli - medio september.

Økologi

I skog helt opp til tregrensen.