Vingespenn

26-33 mm.

Totalutbredelse

Nord-Europa, Alpene og Sibir.

Utbredelse i Norge

Lokalt forekommende fra indre Rogaland til Vest-Finnmark. Den mangler på Sørlandet og i lavlandet på Østlandet.

Unge stadier

Larven lever på rødsildre.

Flyvetid

Ultimo juni - primo august.

Økologi

På bergvegger, i fjellsider med blokkmark, og i kløfter. Den går opp over tregrensa i fjellet.