Vingespenn

24-27 mm.

Totalutbredelse

Det nordlige Fennoskandia, fjellområder i Mellom-Europa, Pyreneene, Ural, mot øst til Altaj-fjellene i Sibir.

Utbredelse i Norge

Kun i Øst-Finnmark, der den er sjelden.

Unge stadier

Larven lever på myrmaure.

Flyvetid

Ultimo juni - juli.

Økologi

Ved elve- og sjøbredder med vierkratt.