Vingespenn

26-35 mm.

Kjennetegn

Framvingens bakkant med oval, hvitlig flekk som av og til har mørk kjerne.

Totalutbredelse

Nord-Europa, inklusive Baltikum, mot øst til Mongolia og Øst-Sibir.

Utbredelse i Norge

Lokalt temmelig vanlig til Trondheimsfjorden.

Unge stadier

Larven lever på blåbær, blokkebær og en del andre lave planter.

Flyvetid

Medio juli - august.

Økologi

I barskog, først og fremst granskog.