Vingespenn

27-33 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Sakhalin og Japan. Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig Østlandet, Sørlandet og Vestlandet nord til Bergens-området.

Unge stadier

Larven lever på selje og vier (Salix), osp og blåbær.

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

I åpen skog, skogbryn og myrkanter.