Vingespenn

24-30 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa og mot øst til Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig til Tysfjord i Nordland.

Unge stadier

Larven lever på bjørk (Betula) og andre løvtrær.

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

I lysninger og skogkanter.