Vingespenn

22-27 mm.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Kaukasus og Kasakhstan.

Utbredelse i Norge

Lokal og sjelden ved Oslofjorden og langs Sørlandskysten vest til Arendal. Det foreligger et tilfeldig funn fra Hallingdal.

Unge stadier

Larven lever på maure (Galium), spesielt gulmaure.

Flyvetid

Primo juni - august.

Økologi

På tørrenger og tørrbakker nær kysten.