Vingespenn

21-26 mm.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Kasakhstan, mot øst til Altaj-fjellene i Sibir.

Utbredelse i Norge

Lokalt temmelig vanlig på Sørlandet og Østlandet. Dessuten påvist på en lokalitet i indre Sogn.

Unge stadier

Larven lever på rød jonsokblom.

Flyvetid

Ultimo mai - primo juli.

Økologi

På skoglysninger og enger.