Vingespenn

23-26 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, østover til Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig sør for Dovre. Videre nordover er den funnet spredt til Rana i Nordland.

Unge stadier

Larven lever først og fremst på osp, men kan også finnes på poppelarter (Populus) og Salix-arter (selje, vier, pil).

Flyvetid

Mai - juni.

Økologi

I skog og kratt.