Vingespenn

23-32 mm.

Totalutbredelse

Nord-Europa, inklusive Baltikum, mot øst til Amur og Sakhalin.

Utbredelse i Norge

Lokal og temmelig sjelden i indre deler av Sør-Norge. I Nord-Norge spredt til Porsanger i Finnmark. Arten mangler på Vestlandet.

Unge stadier

Larven lever på blåbær, blokkebær og finnmarkspors.

Flyvetid

Ultimo juni - medio august.

Økologi

I myrkanter og glissen barskog.