Vingespenn

19-21 mm.

Kjennetegn

Kan lett forveksles med grumset dvergmåler, men bakerst på brystet har lerkedvergmåler en liten lys flekk som mangler hos lignende arter. Knekken på ytre mellomlinje er mer spissvinklet enn hos grumset dvergmåler.

Totalutbredelse

Europa, og mot øst til Kina og Japan. Dessuten vidt utbredt i Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Lokal og sjelden i Sør-Norge nord til Lom i Oppland.

Unge stadier

Larven lever på lerk (Larix).

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

På steder der det er plantet lerk, helst store trær. Sommerfuglene sitter om dagen på lerkestammene.