Vingespenn

18-20 mm.

Kjennetegn

Ligner torskemunndvergmåler, men har lysere midtfelt og ytre mellomlinje har en knekk nær framkanten. Andre bakkroppsledd er ikke så mørkt som hos torskemunndvergmåler.

Totalutbredelse

Vestlige deler av Europa fra Portugal til vestkysten av Norge.

Utbredelse i Norge

Ikke sjelden langs kysten fra Kristiansand i Vest-Agder til Sunnmøre. Arten går langt inn i fjordene på Vestlandet.

Unge stadier

Larven lever på blomster av revebjelle.

Flyvetid

Ultimo mai - primo august.

Økologi

På bakker og lysninger der det vokser revebjelle. Den kan også finnes i hager der vertsplanten er dyrket.