Vingespenn

20-22 mm.

Utbredelse

Europa, Kaukasus, mot øst til Japan. I Norge temmelig vanlig til Snåsa i Nord-Trøndelag.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Lokal på den sørlige delen av Østlandet. Utover dette er det gjort enkeltfunn i Aust-Agder og i Hordaland.

Unge stadier

Larven lever på or (Alnus) og Salix-arter (selje, vier, pil).

Larve

På or (Alnus).

Flyvetid

Juni - medio juli.

Økologi

I skog og kratt på fuktige steder.