Vingespenn

17-22 mm.

Kjennetegn

Ligner en del på lyngdvergmåler, men er mørkere og mer monoton. Ytre mellomlinje er ikke så skarpt vinklet.

Totalutbredelse

Nord-Europa og nordøstlige deler av Mellom-Europa, mot øst til Kamtsjatka og Kurilene i det østlige Sibir. Dessuten Grønland og tvers over det nordamerikanske kontinent.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig i indre strøk i Sør-Norge og i Troms og Finnmark. Det foreligger bare et funn fra Nordland.

Unge stadier

Larven lever på blokkebær og finnmarkspors. Skal også kunne leve på vierarter (Salix), bjørk (Betula) og or (Alnus). I Norge er den viktigste vertsplanten sannsynligvis blokkebær.

Flyvetid

Ultimo juni - juli.

Økologi

På myrer i høyereliggende barskog og i bjørkebeltet.